image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty

Projekty

Dejme dětem šanci o.p.s.

Rámcová smlouva se společností byla uzavřena 30. 11. 2011, v té době ještě jako občanské sdružení. Společnost realizuje projekty, podporující děti a mladé lidi z dětských domovů:

  • „Podporuj mě…“aneb adopce „na blízko“, cílem je naspořit konkrétnímu dítěti určitý finanční obnos, který mu bude k dispozici po opuštění domova.
  • „Přál/a bych si…“, jednorázový příspěvek na opodstatněné přání dítěte, např. na sportovní nebo jinou zájmovou činnost, zdravotní potřeby.
  • „Pomoz mi do života…“, cílem je usnadnit dětem start do samostatného života a skládá se ze 3 samostatných částí:
    • stipendijní program, hradí náklady spojené se studiem
    • startovací balíčky, materiální pomoc při odchodu z dětského domova do samostatného bydlení
    • pomoc v začátku samostatného života, např. při vyhledávání ubytování, zaměstnání
  • „Dejme dětem dárek k Ježíšku aneb Strom splněných přání“, projekt umožňuje lidem splnit konkrétní přání vybranému dítěti

Průběžně společnost vyhlašuje i soutěže pro děti zaměřené na literární a výtvarnou tvorbu, fotografování. Za nejlépe oceněná díla získávají děti hodnotné ceny. Některé naše děti tak získaly např. mobilní telefon.

 

Nadační fond Albert

Spolupráce s nadačním fondem začala v roce 2009. V počátku se jednalo o program „Bertík“, ze získané finanční částky se uskutečnil pro všechny děti pobyt u moře v Chorvatsku. Prostřednictvím dalších vyhlášených grantů jsme si zpracovávali vlastní projekty zaměřené např. na podporu SŠ a VŠ studia našich dětí, zájmovou činnost a volnočasové aktivity, pobyty dětí na letních táborech a jiné prázdninové činnosti. V rámci projektů jsme využili i finanční pomoc pro psychoterapeutickou činnost s dětmi v domově, mimořádnou pomoc v době pandemie Covid – 19  na nákup hygienických a dezinfekčních prostředků.
Do vyhlášených grantů NFA se každoročně zapojujeme. V posledních letech je využíváme především k financování pobytů dětí na letních táborech.

 

Nadace České pošty

V rámci projektu Nadace České pošty nám bylo v roce 2019 umožněno využít finanční dar, který byl využit na nákup sportovních potřeb pro děti z odloučeného pracoviště v Budkově.

 

Yourchance o.p.s.

Jeden z projektů společnosti „Začni správně“ pomáhá dětem z dětských domovů nebo pěstounské péče formou vzdělávacích workshopů, aby se po odchodu z domova postavili na vlastní nohy a byli schopni žít plnohodnotný a samostatný život.

 

Nadační fond manželů L. a V. Klausových

V roce 2019 jsme se zapojili do vyhlášeného projektu fondu Jazykové kurzy v zahraničí“ a díky tomu se  naše studentka zúčastnila dvoutýdenního pobytu v Anglii. Zde si měla možnost rozšířit a zdokonalit již získané znalosti v anglickém jazyce.

 

Nadání a dovednosti o.p.s.

Cílem projektu ROZHLED je pomáhat dětem z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin rozvíjet jejich osobní a kariérní růst. Děje se tak formou vzdělávacích workshopů, které pro dospívající pořádají. Jejich součástí je i kariérní poradenství a exkurze do různých společností, kde si mohou vyzkoušet pracovní pohovory při ucházení se o práci. Cílem projektu je šance na lepší budoucnost a naplněný život všem bez rozdílu. Projekt pomáhá dospívajícím při zprostředkování pracovních brigád.

 

Nadace Terezy Maxové

Mnoholetá spolupráce, která byla zpočátku zaměřená na plnění vánočních dárků pro děti pod názvem Strom splněných přání. V rámci fondu ING jsme se zapojili do projektu Letní tábory pro děti. Průběžně využíváme jejich nabízených činností.

 

Nadační fond Veroniky Kašákové

Fond se zaměřuje ve své činnosti na práci s dospívajícími v dětských domovech. V roce 2017 jsme se zapojili do projektu „Proměny s Veronikou“, ve kterém jedna naše studentka dostala možnost profesionální proměny.

 

Institut pro křesťanskou kulturu

Pravidelně se účastníme jejich vyhlášených výtvarných soutěží. Navštěvujeme vzdělávací akce, které institut každoročně pořádá.

 

IBM

Se společností spolupracujeme od roku 2017. Využíváme jejich projektů, prostřednictvím nich tak získáváme finanční částky na vzdělávací a volnočasové aktivity dětí, letní tábory, sport, umění a zájmové kroužky.

 

Spolek Můzy dětem

Se spolkem spolupracujeme řadu let. Jednou z forem spolupráce byla naše účast na jejich každoročně pořádané akci „Dračí lodě“. Jejich zástupci  každoročně navštěvují spolupracující domovy v době před prázdninami s rozsáhlým celodenním programem, který je zaměřen na hudební, sportovní a výtvarné činnosti. Od letošního roku 2021 se část našich dětí zapojila do jejich nového projektu „Patron“. Ten  je určen pro děti nad 15 let věku. Jeho cílem je přiřadit dospívajícímu „patrona“, který mu bude rádcem a zkušeným starším kamarádem již během posledních roků v domově, ale i po jeho opuštění. Vytvořený vztah tak může významně přispět pro zdárný vstup do samostatného života.

 

Správný start

Principem projektu je, aby po odchodu u domovů děti získaly pracovní uplatnění, naučily se hospodařit s penězi a případně se i dále vzdělávaly. Zástupci projektu každoročně navštěvují spolupracující domovy s programem, který je k cílům projektu směřován a má děti připravovat na samostatný život.