image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel (příklad):

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Základní účel zřízení - komlexní výchovná a vzdělávací péče umístěným dětem, které nemohou být ze závažných důvodů vychovávány ve vlastní rodině
Hlavní činnost - stravování, ubytování, výchova, vzdělání, pořádání vzdělávacích, kulturních, zájmových a poznávacích akcí

3. Organizační struktura

Seznam organizačních úseků:

 • pedagogický

 • provozní

Organizační struktura (zaměstnanci)
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748
  Třešňová 748, 675 31 Jemnice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748
  Třešňová 748, 675 31 Jemnice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek 6:30 - 11:30 hodin, 13:00 - 15:00 hodin

 • 4.4 Telefonní čísla

  podatelna: 568 151 182 (Lenka Mocharová)

  ředitelka: 568 450 335603 448 482 (Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová)

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.ddjemnice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748
  Třešňová 748, 675 31 Jemnice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  Zaměstnanci

 • 4.8 Datová schránka

   jbftrwx

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 6681620287/0100

6. IČO

60418516

7. DIČ

Dětský domov není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: 

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): jbftrwx

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: účetní DD Lenka Mocharová (568 451 182, mocharova@ddjemnice.cz)

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Při vyřizování ústní žádosti o informaci:

  podání ústní informace bez potřeby vyhledání potřebných dokladů - zdarma

  informace podaná na základě zveřejnění (internet, vývěska apod.) - zdarma

  informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy - zdarma

  Při vyřizování písemné žádosti o informaci:

  Písemná informace poskytnutá formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby vyhledání

  A4 jednostranně - 2,- Kč

  A4 oboustranně - 3,- Kč

  A3 jednostranně - 4,- Kč

  A3 oboustranně - 6,- Kč

  CD - 15,-Kč

  náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací - cena za každou započatou 1 hodinu činnosti 120,- Kč

  Náklady spojené s odesláním dle aktuálního sazebníku poštovních služeb České pošty.

  Úhrady nákladů za poskytnuté informace jsou příjmem dětského domova.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.