image
image

"Výchova je příklad a láska, nic víc." (F. Fröbel)

Hlavní pracoviště Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov

Cvičné byty v Budkově

Dětský domov Jemnice

Náš Dětský domov v Jemnici byl uveden do provozu 1.1. 1995. V roce 2018 došlo ke sloučení s Dětským domovem v Budkově, který se stal našim odloučeným pracovištěm. Kapacita je nyní celkem 56 dětí a nezaopatřených dospělých osob, které jsou rozděleny heterogenně do 7 rodinných skupin po 8 dětech nebo ve cvičných bytech. Hlavní pracoviště Jemnice disponuje 3 rodinnými skupinami, má tedy kapacitu 24 dětí a na odloučeném pracovišti v Budkově jsou 4 rodinné skupiny s kapacitou 32 dětí. Odloučené pracoviště v Budkově také disponuje dvěma cvičnými byty celkem pro 6 osob, které se nachází mimo areál hlavní budovy. Umisťují se do nich v rámci přípravy na život starší děti ve věku 16+ nebo zletilé nezaopatřené osoby, které jsou v našem zařízení na základě „Smlouvy o poskytování plného přímého zaopatření po ukončení výkonu ústavní výchovy“.

Další informace o domově