základní informace

Vážení sponzoři,

chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši přízeň, kterou nám prokazujete zejména v podobě věcných a finančních darů. Umožňují nám zpestřit a zkvalitnit život dětí v našem zařízení hlavně co se týče uspokojování jejich sportovních a kulturních zájmů.

 

Bankovní spojení: KB Třebíč, č.účtu: 6681620287/0100

telefonické spojení: 568 450 335,  568 451 182, mob. 603448482

fax: 568 450 342

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Několik slov o nás

Vážení návštěvníci, vítáme Vás na našich internetových stránkách. Rádi bychom Vás ve stručnosti seznámili s posláním našeho zařízení.

Náš Dětský domov byl uveden do provozu 1. 1. 1995. Kapacita je čtyřiadvacet dětí, které jsou rozděleny heterogenně do tří rodinných skupin. Sourozenci jsou umísťováni vždy společně v jedné rodinné skupině.

Jsme školské zařízení zřizované Krajem Vysočina, zajišťující výchovu a sociální potřeby dětí. Jedná se o děti, které nemohou být ze závažných důvodů vychovávány ve vlastní rodině a není možno je osvojit nebo umístit v jiné náhradní rodinné péči. Nejsou u nás umísťovány děti se závažnými výchovnými problémy.

Účelem našeho zařízení je poskytnout dětem náhradní rodinnou péči, vytvořit trvalé prostředí, které by uspokojovalo základní materiální a speciální potřeby dětí, tak aby byl zajištěn rozvoj řádné výchovy a vzdělávání, dovedností a návyků, s přihlédnutím k individuálním zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Zaměřujeme se na rozvíjení rodinných prvků ve výchově. Velkou pozornost věnujeme optimalizaci sociálního a psychického prostředí Dětského domova a všestrannému rozvoji osobnosti dětí. Důraz klademe také na preventivně výchovnou péči, předcházení vzniku negativního chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, vytváření podmínek pro zdravý osobnostní vývoj. Za důležité považujeme rovněž uspokojování potřeb dětí v oblasti sportu, rekreace a zábavy. Uvědomujeme si, že ve výchově nejde pouze o to, aby se dítě přizpůsobovalo výchovným cílům a požadavkům, ale abychom dokázali výchovné metody, postupy a požadavky přizpůsobit potřebám každého dítěte. Současně učit vlastní odpovědnosti za své činy a chápat, že stanovené požadavky jsou správné a nevyhnutelné. Snahou všech pedagogických pracovníků je, aby děti vnitřně přijaly požadavky na ně kladené, ztotožnily se s nimi a přeměnily je ve své vnitřní osobní zásady, kriteria, potřeby a normy.

Naším hlavním výchovným cílem je, aby si dítě během pobytu u nás osvojilo takové kompetence, které mu umožní samostatný a plnohodnotný život ve společnosti.

 

"Nemůžeme děti utvářet podle vlastní vůle,

Musíme je milovat a vychovávat co nejlépe,

ale jinak je nechat na pokoji."

(J. W. Goethe)

Volná pracovní místa

Dětský domov v Jemnici, příspěvková organizace nabízí volná pracovní místa na pracovní pozici vychovatele/vychovatelky rodinné skupiny - s nástupem ihned.Požadavky na pozici: Předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění s účinností od 1.1. 2015. Aktivní řídič/ka podmínkou. 

 

Kontakty

Dětský domov, Jemnice
Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov 1
675 42 Budkov


IČ: 60418516
číslo účtu:  6681620287/0100
datová schránka: jbftrwx  


Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,
ředitelka dětského domova
Mobil:  +420 603 448 482
email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na pracoviště v Jemnici:

Ředitelna:       568 450 335
Kanceláře:       568 451 182
Vychovatelé:  568 451 181
Mobil:             +420 604 274 752


Kontakty na odloučené pracoviště v Budkově:

Ředitelna:       568 443 122
Kanceláře:      568 443 560
                      568 443 561
Vychovatelé: 568 443 560
                     568 443 561
email: domov@ddjemnice.cz 


Kontakty na zaměstnance