Dětský domov, Jemnice

Třešňová 748

675 31 Jemnice

 

 

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 v oblasti poskytování

informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu  k informacím,

ve znění pozdějších předpisů za rok 2020.

 

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) zveřejňuje Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 následující údaje:

 

 I.            V roce 2020 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

 II.            V roce 2020 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném  přístupu k informacím.

 

III.            V roce 2020 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 

 IV.            V roce 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

 V.            V roce 2020 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístup k informacím proti postupu Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 při vyřizování žádosti o informace.

 

  VI.            Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů - žádné.

 

 

 

V Jemnici, dne: 04. 01. 2021

 

 

 

                                                                        Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová

                                                         ředitelka Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748