image
Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Den otevřených dveří v Budkově

Den otevřených dveří v BudkověDne 17.5. 2024 na našem odloučeném pracovišti v Budkově proběhl „Den otevřených dveří“ k příležitosti slavnostního ukončení oprav na budově našeho dětského domova. V rámci oprav, které trvaly téměř 2 roky, byla vyměněná všechna okna a opravena fasáda na vnitřním a venkovním plášti celé budovy. Také došlo k odborným restaurátorským zásahům na kamenných sloupech, portálech a různých zdobných prvcích na budově. Oprava stála 22 miliónů. Pozvání přijali pan Mgr. Karel Janoušek, pan RNDr. Jan Břížďala (radní Kraje Vysočina), pan Ing. Zdeněk Berka (vedoucí odboru majetkového Kraje Vysočina), pan Ing. Jan Kalina (vedoucí oddělení investičního a správy realit Kraje Vysočina), paní Ing. Jitka Svatošová (tiskové oddělení Kraje Vysočina), pan Ing. arch. Michal Zlatuška (architekt, který měl na starost projektovou část celé opravy), pan Mgr. Petr Severa, paní Lenka Dohnalová, Mgr. Michaela Růžičková (z památkové péče, kteří dohlíželi na zachování historických prvků na celém objektu a restaurátorské práce), pan Mgr. Jiří Záškoda (starosta obce Budkova), páni Mgr. Adam Joura a Ing. Ondřej Vrba (jednatel a stavbyvedoucí firmy ARCHEON Group s.r.o, kteří se zasloužili o nádherně zdařilou opravu). Pan Mgr. Vítězslav Schrek, MBA se z důvodu velké pracovní vytíženosti omluvil. Upřímné poděkování a uznání samozřejmě patří našemu zřizovateli Kraji Vysočina za uvolněné finanční prostředky poskytnuté na opravu našeho dětského domova, na dnes již krásném „zámečku“. Podpora ze strany zřizovatele nám umožňuje lépe plnit naše poslání a poskytovat dětem to nejlepší možné zázemí. S upřímnou vděčností Vám děkujeme za Vaši neocenitelnou pomoc. Vaše podpora má trvalý a pozitivní dopad na životy dětí, které jsou v naší péči. Děkujeme Vám za to, že jste nám pomohli zlepšit jejich životní podmínky a za to, že jste nám dali naději a možnost pokračovat v naší práci s ještě větším nasazením a optimismem. Na obnovený zámeček se přišlo během dne podívat i velké množství návštěvníků jak z Budkova, tak i blízkého okolí. Všem se u nás velmi líbilo a každý obdivoval krásně opravenou budovu.