Velké poděkování také patří firmě 81 klima, neboť velice rychle a pohotově reagovala na výzvu o pomoc naší paní ředitelky, a díky nim naše děti dostaly i na odloučené pracoviště do Budkova novou ICT techniku v podobě 6 kusů stolních počítačů na distanční vzdělávání. Za vlastní počítače jsme nesmírně vděční, jelikož nám PC v době nouzového stavu počítače zapůjčila Základní škola v Budkově, které jsme s otevřením škol museli samozřejmě vrátit. Zvláště velmi děkujeme jednatelce společnosti paní Mgr. Radce Mrajcové, která se do celé záležitosti vložila, počítače sehnala a paní Špičákové, která nám kompletní počítače do Budkova dovezla. Jsme velice vděčný za tento dar, který nám obrovsky pomohl. Oběma dámám patří naše velké poděkování za pomoc v této krizové době. Srdečně děkujeme!!

 

 V době pandemie našemu odloučenému pracovišti v Budkově vyšla vstříc místní základní škola, která nám zapůjčila počítače pro dálkové vzdělávání. Velké díky za pohotové a vstřícné jednání patří panu řediteli školy Mgr. Josefu Valovi, který nám provizorně zapůjčil 6 kusů počítačů, protože v dětském domově disponujeme pouze jedním počítačem na 32 dětí. Děti se tak mohly věnovat distanční výuce, plnit si úkoly zadávané jednotlivými pedagogy a psát různé online testy. Bez zapůjčení počítačů bychom v prvních dnech byly s distančním vzděláváním úplně ztracení. Za okamžitou pomoc velmi děkujeme!!

 

 Velké poděkování patří radní Kraje Vysočina paní Ing. Janě Fialové MBA, a panu Miroslavu Kotíkovi, který je jednatelem firmy Efko z Nového Veselí, za dodání ochranných štítů. Velice si včasné pomoci a dodání ochranných pomůcek (pro nás zdarma) vážíme, jelikož se díky Vám naše práce stala opět o něco jednodušší. Děkujeme i za naše děti a vychovatele, pro které byly štíty určeny. Ke štítům naše děti dostaly od paní radní ještě perníčky, po kterých se jen zaprášilo, stavebnice ROTO, s kterými si děti krátily dlouhé chvilky v období pandemie, a vychovatelé si posílili nervovou soustavu máslovými sušenkami. Paní Fialová se aktivně zajímala o zdraví dětí i personálu, jaká jsme učinili opatření, jak celou situaci zvládáme a s čím by mohla ještě pomoci. Je fajn vědět, že nad námi někdo drží ochrannou ruku a je ochoten kdykoliv na požádání pomoc poskytnout. Za všechny dary a nabídnutou pomoc velmi děkujeme, Vaší pomoci si nesmírně vážíme!!

 

 Firmě Delikomat patří velké díky, neboť velice rychle a pohotově reagovala na výzvu o pomoc naší paní ředitelky, a díky nim naše děti dostaly novou ICT techniku v podobě 3 kusů notebooků na učení, kterou jsme v době karantény velice ocenili. Notebooky zůstaly na našem hlavním pracovišti v Jemnici a byly dány dětem k dispozici na každou rodinnou skupinu 1 kus. Děti se tak mohly více věnovat distanční výuce, plnit si úkoly zadávané jednotlivými pedagogy a psát různé online testy. Díky daru od firmy Delikomat, která patří k našim dlouholetým sponzorům a partnerům se nám práce velice zjednodušila. Těšíme se z této dlouholeté spolupráce a ještě jednou velice děkujeme za poskytnutí pomoci/daru!!

 

 

Velké poděkování patří radní Kraje Vysočina paní Ing. Janě Fialové MBA, a panu Miroslavu Kotíkovi, který je jednatelem firmy Efko z Nového Veselí, za dodání ochranných štítů. Velice si včasné pomoci a dodání ochranných pomůcek (pro nás zdarma) vážíme, jelikož se díky Vám naše práce stala opět o něco jednodušší. Děkujeme i za naše děti a vychovatele, pro které byly štíty určeny. Ke štítům naše děti dostaly od paní radní ještě perníčky, po kterých se jen zaprášilo, stavebnice ROTO, s kterými si děti krátily dlouhé chvilky v období pandemie, a vychovatelé si posílili nervovou soustavu máslovými sušenkami. Paní Fialová se aktivně zajímala o zdraví dětí i personálu, jaká jsme učinili opatření, jak celou situaci zvládáme a s čím by mohla ještě pomoci. Je fajn vědět, že nad námi někdo drží ochrannou ruku a je ochoten kdykoliv na požádání pomoc poskytnout. Za všechny dary a nabídnutou pomoc velmi děkujeme, Vaší pomoci si nesmírně vážíme!!

 

 V době vypuknutí pandemie, náš Krajský úřad Vysočina nás průběžně informoval o měnících se nařízeních a opatřeních, díky kterému naše obě pracoviště mohla fungovat dále. Obrovské díky patří za dodání velkého množství litrů dezinfekce, ale i ostatních ochranných pomůcek (roušek, respirátorů, ochranných štítů, ochranných obleků, jednorázových rukavic, ochranných návleků na vlasy i obuv….). Velmi za pomoc děkujeme, jelikož si všichni uvědomujeme, že i přes tak neútěšnou dobu, která kolem nás byla, a všude jsme jenom poslouchali „jak je všeho málo“ k nám ochranné pomůcky průběžně pracovníci kraje zaváželi. Krajskému úřadu patří velké díky a zároveň i obdiv, že zvládli koordinovat pomoc nejen do našich školských zařízení, ale i do nemocnic, domovů pro seniory a jiných organizací, kterých je v Kraji Vysočina nespočetně. Díky krajskému úřadu a odboru školství máme dnes v jednaní ještě další pomoc v podobě zakoupení ICT techniky (notebooky) pro distanční výuku v případě obávané druhé koronavirové vlny. Ještě jednou veliké díky!!

 

Ani přísná karanténa nás Budkováky neodradila od konání každoročního atletického pětiboje. Jsme na vlastním pozemku v krásném zámeckém parku, všichni zpod jedné střechy, tak co. A roušky taky spořádaně nosíme. Dokonce i při vytrvalostním běhu, ale trošku podezříváme Jarka, že si ji v nouzi nejvyšší na chvíli sundal.  Disciplíny byly klasické, takže jsme začali hodem oštěpem a granátem. Další den jsme šli na skok do dálky a třetí závěrečný den jsme si střihli běhy, a to sprint s již zmíněnou vytrvalostí. Vyhlášení výsledků už bylo závěrečnou třešničkou na dortu v jinak těžké době.

Kontakty

Dětský domov, Jemnice
Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov 1
675 42 Budkov


IČ: 60418516
číslo účtu:  6681620287/0100
datová schránka: jbftrwx  


Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,
ředitelka dětského domova
Mobil:  +420 603 448 482
email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na pracoviště v Jemnici:

Ředitelna:       568 450 335
Kanceláře:       568 451 182
Vychovatelé:  568 451 181
Mobil:             +420 604 274 752


Kontakty na odloučené pracoviště v Budkově:

Ředitelna:       568 443 122
Kanceláře:      568 443 560
                      568 443 561
Vychovatelé: 568 443 560
                     568 443 561
email: domov@ddjemnice.cz 


Kontakty na zaměstnance