ŽÁDOST O POBYT MIMO DĚTSKÝ DOMOV

 

 

  Na základě   § 26 odst. 1 písm. e) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů žádám povolení pobytu mimo dětský domov pro:

 

Jméno   dítěte:……………………….………………….....narozen/a/.  ……………………...

 

Jméno   dítěte:……………………….………………….....narozen/a/.  ……………………...

 

Jméno a adresa zákonného zástupce nebo osoby odpovědné za výchovu:

 

…………………………………….…….………………………………………………....…..

 

Druh pobytu:  podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny,  

                       velikonoční prázdniny, letní prázdniny, víkendový pobyt*

 

Navrhovaný termín zákonným zástupcem nebo osobou odpovědnou za výchovu:

 

                                          od……….....………..……… do…………….…………………

 

Místo pobytu dítěte: ……...........................……………………………………………………

 

      Ředitel/ka je oprávněna v zájmu úspěšné výchovy dětí dle § 23 odst. 1 písm. a)  zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povolit dítěti  pobyt mimo zařízení a podle odst. 1 písm. h) zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu  bez dozoru.

    

     Žádám, aby mé dítě/děti ………………………………………………………………….

cestoval/y sám/y bez dozoru zákonného zástupce nebo osoby odpovědné za výchovu do místa pobytu a zpět do DD. Přebírám za dítě plnou zodpovědnost.

 

     Pro případ, že žádost o povolení pobytu bude zamítnuta rozhodnutím vydaným podle § 24 odst. 3 písm. e) zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlašuji, že se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí  vzdávám – nevzdávám*.                              

 

           

.........................................                          .........................................................................

      datum                                             podpis zákonného zástupce                                                                                                               nebo osoby odpovědné za výchovu

 

 

*nehodící se škrtněte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Dětský domov, Jemnice
Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov 1
675 42 Budkov


IČ: 60418516
číslo účtu:  6681620287/0100
datová schránka: jbftrwx  


Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,
ředitelka dětského domova
Mobil:  +420 603 448 482
email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na pracoviště v Jemnici:

Ředitelna:       568 450 335
Kanceláře:       568 451 182
Vychovatelé:  568 451 181
Mobil:             +420 604 274 752


Kontakty na odloučené pracoviště v Budkově:

Ředitelna:       568 443 122
Kanceláře:      568 443 560
                      568 443 561
Vychovatelé: 568 443 560
                     568 443 561
email: domov@ddjemnice.cz 


Kontakty na zaměstnance