Dětský domov, Jemnice

Třešňová 748

675 31 Jemnice

 

 

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2014.

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) zveřejňuje Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 následující údaje:

 

I.    V roce 2014 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o 

             svobodném přístupu k informacím.

 

     II.    V roce 2014 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve

             smyslu zákona o svobodném  přístupu k informacím.

 

     III.   V roce 2014 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti

             rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 

      IV.  V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o

             svobodném přístupu k informacím.

 

       V.  V roce 2014 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu

             k informacím proti postupu Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 při vyřizování    

             žádosti o informace.

 

     VI.   Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., ve znění

             pozdějších předpisů

             žádné

 

 

 

V Jemnici 9. 1. 2015

 

 

 

                                                                        Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová

 

                                                         ředitelka Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748

Kontakty

Dětský domov, Jemnice
Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov 1
675 42 Budkov


IČ: 60418516
číslo účtu:  6681620287/0100
datová schránka: jbftrwx  


Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,
ředitelka dětského domova
Mobil:  +420 603 448 482
email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na pracoviště v Jemnici:

Ředitelna:       568 450 335
Kanceláře:       568 451 182
Vychovatelé:  568 451 181
Mobil:             +420 604 274 752


Kontakty na odloučené pracoviště v Budkově:

Ředitelna:       568 443 122
Kanceláře:      568 443 560
                      568 443 561
Vychovatelé: 568 443 560
                     568 443 561
email: domov@ddjemnice.cz 


Kontakty na zaměstnance