V odkazech je možné nahlédnout na střednědobé výhledy a finanční plány našeho školského zařízení:

https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/9/dokumenty/rozpocet

https://analytika.kr-vysocina.cz/ReportServer_SQLSERVERPUBLIC/Pages/ReportViewer.aspx?%2fPO%2fPOR%2fPO_POR_FP_zverejnit250&rs:Command=Render&organizace=9