Firmě Delikomat patří velké díky, neboť velice rychle a pohotově reagovala na výzvu o pomoc naší paní ředitelky, a díky nim naše děti dostaly novou ICT techniku v podobě 3 kusů notebooků na učení, kterou jsme v době karantény velice ocenili. Notebooky zůstaly na našem hlavním pracovišti v Jemnici a byly dány dětem k dispozici na každou rodinnou skupinu 1 kus. Děti se tak mohly více věnovat distanční výuce, plnit si úkoly zadávané jednotlivými pedagogy a psát různé online testy. Díky daru od firmy Delikomat, která patří k našim dlouholetým sponzorům a partnerům se nám práce velice zjednodušila. Těšíme se z této dlouholeté spolupráce a ještě jednou velice děkujeme za poskytnutí pomoci/daru!!

 

 V době vypuknutí pandemie, náš Krajský úřad Vysočina nás průběžně informoval o měnících se nařízeních a opatřeních, díky kterému naše obě pracoviště mohla fungovat dále. Obrovské díky patří za dodání velkého množství litrů dezinfekce, ale i ostatních ochranných pomůcek (roušek, respirátorů, ochranných štítů, ochranných obleků, jednorázových rukavic, ochranných návleků na vlasy i obuv….). Velmi za pomoc děkujeme, jelikož si všichni uvědomujeme, že i přes tak neútěšnou dobu, která kolem nás byla, a všude jsme jenom poslouchali „jak je všeho málo“ k nám ochranné pomůcky průběžně pracovníci kraje zaváželi. Krajskému úřadu patří velké díky a zároveň i obdiv, že zvládli koordinovat pomoc nejen do našich školských zařízení, ale i do nemocnic, domovů pro seniory a jiných organizací, kterých je v Kraji Vysočina nespočetně. Díky krajskému úřadu a odboru školství máme dnes v jednaní ještě další pomoc v podobě zakoupení ICT techniky (notebooky) pro distanční výuku v případě obávané druhé koronavirové vlny. Ještě jednou veliké díky!!

 

Ani přísná karanténa nás Budkováky neodradila od konání každoročního atletického pětiboje. Jsme na vlastním pozemku v krásném zámeckém parku, všichni zpod jedné střechy, tak co. A roušky taky spořádaně nosíme. Dokonce i při vytrvalostním běhu, ale trošku podezříváme Jarka, že si ji v nouzi nejvyšší na chvíli sundal.  Disciplíny byly klasické, takže jsme začali hodem oštěpem a granátem. Další den jsme šli na skok do dálky a třetí závěrečný den jsme si střihli běhy, a to sprint s již zmíněnou vytrvalostí. Vyhlášení výsledků už bylo závěrečnou třešničkou na dortu v jinak těžké době.

 Velké poděkování patří radní Kraje Vysočina paní Ing. Janě Fialové MBA, a panu Miroslavu Kotíkovi, který je jednatelem firmy Efko z Nového Veselí, za dodání ochranných štítů. Velice si včasné pomoci a dodání ochranných pomůcek (pro nás zdarma) vážíme, jelikož se díky Vám naše práce stala opět o něco jednodušší. Děkujeme i za naše děti a vychovatele, pro které byly štíty určeny. Ke štítům naše děti dostaly od paní radní ještě perníčky, po kterých se jen zaprášilo, stavebnice ROTO, s kterými si děti krátily dlouhé chvilky v období pandemie, a vychovatelé si posílili nervovou soustavu máslovými sušenkami. Paní Fialová se aktivně zajímala o zdraví dětí i personálu, jaká jsme učinili opatření, jak celou situaci zvládáme a s čím by mohla ještě pomoci. Je fajn vědět, že nad námi někdo drží ochrannou ruku a je ochoten kdykoliv na požádání pomoc poskytnout. Za všechny dary a nabídnutou pomoc velmi děkujeme, Vaší pomoci si nesmírně vážíme!!

 

Velké poděkování patří panu Tomáši Slavatovi a jeho „Hromové partě“, který nás od začátku pandemie zásobovali dezinfekcí. A to nejen nás, ale i všechny dětské domovy i jiné organizace po celé republice. Pan Slavata k tomu nepotřeboval velkou nadaci ani vyhlašovat velké sbírky, ale dokázal společně spojit své přátelé z řad sportovců a jejich peníze, možnosti a priority směřovat jedním cílem – pomoci druhým. Své závozy antibakteriálních gelů z Manufaktury ještě vylepšoval několika dalšími drobnostmi a radostmi na přilepšenou pro děti i vychovatele (energeťáky Atomic pro vychovatele, bonbóny Skittles, zdravými lahvemi, společenskými hrami, sportovními potřebami pro děti), abychom celou situaci lépe zvládali. Jste skutečně úžasný člověk a velmi si Vaší náklonosti k dětským domovům vážíme a věřte, že nejen my. Každý z nás je pro někoho andělem. Vy jste ten anděl, pro nás. Ten, který pomáhá i druhým udělat ten správný krok, ten který motivuje ostatní v důležitých životních rozhodnutích, ten který se objeví vždy v tu správou chvíli. Pana Slavato a Hromová parto, mnohokrát děkujeme!!!!

 

Velké poděkování patří radní Kraje Vysočina paní Ing. Janě Fialové MBA, a panu Miroslavu Kotíkovi, který je jednatelem firmy Efko z Nového Veselí, za dodání ochranných štítů. Velice si včasné pomoci a dodání ochranných pomůcek (pro nás zdarma) vážíme, jelikož se díky Vám naše práce stala opět o něco jednodušší. Děkujeme i za naše děti a vychovatele, pro které byly štíty určeny. Ke štítům naše děti dostaly od paní radní ještě perníčky, po kterých se jen zaprášilo, stavebnice ROTO, s kterými si děti krátily dlouhé chvilky v období pandemie, a vychovatelé si posílili nervovou soustavu máslovými sušenkami. Paní Fialová se aktivně zajímala o zdraví dětí i personálu, jaká jsme učinili opatření, jak celou situaci zvládáme a s čím by mohla ještě pomoci. Je fajn vědět, že nad námi někdo drží ochrannou ruku a je ochoten kdykoliv na požádání pomoc poskytnout. Za všechny dary a nabídnutou pomoc velmi děkujeme, Vaší pomoci si nesmírně vážíme!!

 

Dne 25. 2. 2020 se celkem deset dětí pod vedením vychovatelky Bc. Zdeňky Žádníkové a Ivy Matuškové Radové zúčastnilo bruslení na zimním stadionu v Moravských Budějovicích. Po příchodu ze školy si děti vypracovaly domácí úkoly, nachystaly si brusle, rukavice a čepice. Když se teple oblékly, mohli jsme vyrazit autem do Moravských Budějovic. Na dětech už po cestě bylo vidět, jak se na bruslení moc těší. Děti se po příchodu přezuly a nasadily si rukavice. Pak už se šlo bruslit. Děti se na ledu připojily k ostatním kamarádům z odloučeného pracoviště Budkov. Ty menší si vzaly oporu a zkoušeli to s ní. Velké děti se už zkušeně projížděly po celém stadionu. Hodina vyhrazená bruslení velice rychle utekla. Do domova jsme se vrátili až před večeří, zmrzlí, unavení, ale také spokojení.

Kontakty

Dětský domov, Jemnice
Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov 1
675 42 Budkov


IČ: 60418516
číslo účtu:  6681620287/0100
datová schránka: jbftrwx  


Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,
ředitelka dětského domova
Mobil:  +420 603 448 482
email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na pracoviště v Jemnici:

Ředitelna:       568 450 335
Kanceláře:       568 451 182
Vychovatelé:  568 451 181
Mobil:             +420 604 274 752


Kontakty na odloučené pracoviště v Budkově:

Ředitelna:       568 443 122
Kanceláře:      568 443 560
                      568 443 561
Vychovatelé: 568 443 560
                     568 443 561
email: domov@ddjemnice.cz 


Kontakty na zaměstnance