Dne 18. 6.2019 jelo 8 dětí s tetou Maruškou a strejdou Jirkou do Třebíče na výstavu o nejrůznějších drogách, kterým člověk podléhá. Po vstupu do areálu se nás ujaly dvě mladé slečny, které nás provedly výstavou. Nutno podotknout, že to byl od organizátorů skvělý tah, protože naši kluci hltali každé jejich slovo a v jejich očích nudná přednáška hned dávala smysl. Zpočátku jsme se věnovali našemu nejbolestnějšímu tématu a to kouření. Pak jsme se přesunuli do sekce o hazardních hrách a alkoholu. Tato část děti příliš nenadchla, to vycítila i přednášející děvčata a proto zapojila kluky více do akce, a hned bylo živěji. V závěru jsme se přemístili k drogám, kde jsme si vyjmenovali ty nejznámější a pohovořili něco málo o vzniku, projevech a léčbě závislosti. Nakonec jsme si mohli vyzkoušet virtuální brýle, které navodily stav opilosti. Pro děti to byl největší zážitek celé akce.

 

 

 

Dne 25. 5. 2019 se 7 dětí z našeho DD účastnilo pod vedením skupinové vychovatelky Zdeňky dětského dne, který se konal v areálu dětského domova v Hrotovicích. Pro děti byl připraven pestrý program. Plnily úkoly na jednotlivých stanovištích, za splnění všech si pak odnesly sladkou odměnu. Nechybělo ani představení hasičů a vojáků s psovody a dravci. Odpoledne nám velmi rychle uteklo a již se všichni těšíme opět za rok.

 

 

Dne 1. 6. 2019 jsme se zúčastnili akce Večerníčkův pohádkový les. Akce je pořádána agenturou Free time a koná se každoročně. Vždy je o ní velký zájem a je bohatý doprovodný program. Děti se na začátku zaregistrují a dostanou kartičku. Po cestě plní úkoly a dostávají za to razítka a někde i odměny. Na konci dostanou diplom a odměnu. Děti cesta velmi bavila. Po příchodu skákaly na skákacím hradě a také jsme se dívali na ukázku dravců a loutkové divadlo.

 

Dne 8. 6. 2019 byla teta Veronika s dětmi v Rančířově na dětském dnu. Akci pořádají Spolek TANKODROM RANČÍŘOV ve spolupráci s klubem AMK 4x4 Jihlava, AIR SOFT TEAM HIGHLENDER, firmou cestoffka.cz. Pro děti bylo připraveno 13 stanovišť, kde je čekaly různé zážitkové akce, jako vožení se na čtyřkolkách, ukázky šermu, první pomoci, hasičského zásahu. Také si vyzkoušely, jaké to je, když pijí alkohol. Plnily úkoly a také si vyzkoušely prvky sebeobrany. Dostaly zde oběd a bylo i bohaté občerstvení. Děti mají tuto akci velmi rády a vždy se na ní velmi těší. Je pro ně velkou odměnou plnou zážitků.

 

Paní inženýrka Monika Oborná navštívila prvně náš dětský domov v adventním čase. Byla to velmi milá návštěva plná dotazů „jak se Vám daří a s čím bych mohla být nápomocna“. Z jejího rozhovoru bylo zřejmé, že je srdcem i duší patriotka Vysočiny a není ji lhostejné, když nás trápí problémy s kterými by nám mohla i ona sama pomoci. Po komunálních volbách v roce 2014 se stala zastupitelkou v Náměšti nad Oslavou. Jak sama říká, „díky této práci v komunální politice vím, co trápí lidi z našeho kraje a co musíme dál zlepšovat.“ Na podzim roku 2017 byla zvolena poslankyní Parlamentu České republiky. Má úzký vtah k přírodě, proto také působí v hospodářském a zemědělském výboru. Ona sama politiku vnímá jako službu veřejnosti, což dokazuje v občanské sféře zaměřené do mnoha oblastí – na dětské domovy, seniory a organizace pomáhající mentálně postiženým lidem. Již podpořila mnoho dobrých projektů a investičních akcí, které přispívají k rozvoji regionu Vysočina. Od adventního času jsme se měli možnost vidět již vícekrát. Pokaždé se jednalo o krásné setkání se zájmem o naši práci a potřeby v dětském domově. Proto mi dovolte, abych Vám ještě jednou z celého srdce poděkovala za Váš osobní zájem o náš dětský domov. Jste skutečně člověk na pravém místě, jelikož svou práci děláte poctivě a naplno, vždy s úsměvem na tváři a obdivuhodnou pokorou vůči veřejnosti. Jste úžasná žena se srdcem na dlani a nesmírně si Vašeho osobního přístupu, angažovanosti i pomoci vůči našemu zařízení vážíme!!! Za všechny děti i zaměstnance v Dětském domově v Jemnici a odloučeného pracoviště v Budkově Jiřina Kühnelová, ředitelka

 

Dne 8. 6. 2019 vyjelo 8 dětí se strejdou Jirkou do Senožat. Jezdíme tam každým rokem, protože se s dospělými a dětmi místního domova velmi blízce známe. Cesta uběhla dobře a my během chvilky zahajovali turnaj vítězným zápasem proti domácímu B- družstvu. Po krátkém oddechu jsme porazili i družstvo ze Znojma a čekalo nás finále s prvním družstvem Senožat. To bylo dlouho nerozhodné, ale v závěru jsme odešli po psychické stránce, kdy jsme dostali gól a nedokázali na něj zareagovat. Ale i tak jsme s konečným druhým místem velice spokojeni, protože nás porazili jen o dost starší hráči a i těm jsme chvíli urputně vzdorovali.  Po vyhlášení jsme zůstali ještě na dětský den plný soutěží a odměn.

 

 

Dne 28. 5. 2019 malovaly děti obrázky do výtvarné soutěže - Malujeme pro Afriku. Této soutěže se děti zúčastnily již opakovaně. Tentokrát na téma David a Goliáš. Záměrem soutěže je seznámit děti s dějinným významem Bible a vlivem na všechny oblasti života jednotlivců, společností i celých národů. Soutěž měla motivovat malé umělce a podpořit jejich zájem k výtvarné tvorbě inspirované Biblí, která po staletí zůstává zdrojem kultury a umění všeho druhu. Obrázky se dětem jako vždy velice vydařily.

 

 

 

Kontakty

Dětský domov, Jemnice
Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov 1
675 42 Budkov


IČ: 60418516
číslo účtu:  6681620287/0100
datová schránka: jbftrwx  


Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,
ředitelka dětského domova
Mobil:  +420 603 448 482
email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na pracoviště v Jemnici:

Ředitelna:       568 450 335
Kanceláře:       568 451 182
Vychovatelé:  568 451 181
Mobil:             +420 604 274 752


Kontakty na odloučené pracoviště v Budkově:

Ředitelna:       568 443 122
Kanceláře:      568 443 560
                      568 443 561
Vychovatelé: 568 443 560
                     568 443 561
email: domov@ddjemnice.cz 


Kontakty na zaměstnance