Na Úřadu vlády v těchto dnech odstartovala výtvarná vánoční soutěž pro děti z dětských domovů z celé České republiky. Vítězný obrázek bude použit jako oficiální motiv Pour féliciter Úřadu vlády ČR 2015. O vítězi rozhodují nejen zaměstnanci úřadu, ale do hodnocení se může zapojit i široká veřejnost. Do soutěže, kterou se rozhodl Úřadu vlády po třech letech obnovit, se zapojilo celkem 55 dětských domovů a na téma „Symbol Vánoc“ zaslaly přes 200 obrázků. Vítězům soutěže předá ocenění předseda vlády Bohuslav Sobotka v Lichtenštejnském paláci v předvánočním čase. Do této výtvarné soutěže se náš dětský domov také s radostí zapojil. Tak uvidíme, jestli alespoň jeden obrázek od našich dětí někdo vybere jako vítězný. 

Děti jemnického dětského domova ve třech rodinných skupinách mají nové vybavení. Nábytek, nové nádobí i osušky a ručníky pro děti by příspěvková organizace limitovaná rozpočtem dětem mohla pořizovat pouze postupně. Provoz domova, náklady na jeho údržbu, zvelebování a další nutné výdaje představují každoročně nemalou finanční zátěž. Obrovskou pomocí jsou všichni, kteří i nepatrným darem pomohou zvelebit dětem náhradní domov. K donátorům domova se přidal i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který svým osobním příspěvkem pomohl jednorázově vybavit hned tři rodinné skupiny. Jeho dar byl využit tam, kde to bylo opravdu třeba. Děkujeme, pane hejtmane.  Děti a zaměstnanci Dětského domova Jemnice 

Dne 27. 10. 2014 bylo pozváno 7 dětí společně s tetou Majkou na prohlídku hasičské zbrojnice v Brně. Tuto prohlídku získal náš dětský domov, jako zážitkovou cenu v plavecké soutěži v roce 2013. Pro děti byl připraven pestrý program. Mohly nahlédnout do různých míst. Prohlédly si několik hasičských aut, vyzkoušely si hasičskou výzbroj, pokládaly hasičům nejrůznější otázky, zúčastnily se předávání vyznamenání hasičům. Celý den se dětem velice líbil. 

V neděli 9. listopadu 2014 se 7 dětí za doprovodu tety Marušky vydalo na divadelní představení.  V jemnickém kině mohly sledovat pohádku " O dvanácti měsíčkách". Ocenily vynikající herecké výkony několika herců, kteří přijeli do našeho města. Dětem se líbila například postava macechy, která byla prý "opravdu moc zlá". Za příjemné odpoledne děkujeme všem pořadatelům. 

Dne 24. 10. 2014 přijela za námi do dětského domova paní Lenka Benešová, zástupkyně občanského sdružení Beruška a ukončila výtvarnou soutěž "Můj životní cíl", která začala na jaře letošního roku. Děti malovaly svá životní přání na plátno. Vznikly velice krásné obrázky. Tento den nám bylo oznámeno, že se tři dívky za doprovodu tety zúčastní zážitkového dnu - den v keramické dílně a let balónem. Jsou to nádherné výhry, za které občanskému sdružení Beruška velice děkujeme. 

Dne 4. listopadu proběhlo po dlouhém, ale příjemném vybírání, předání nového vozu pro náš dětský domov. Předání se uskutečnilo v areálu DD Jemnice za přítomnosti zaměstnanců a dětí z dětského domova. Poděkování patří autosalonu v Třebíči za vstřícné a srdečné jednání, zejména pak panu Bártovi. Díky jeho osobnímu přístupu bylo předání vozu pro děti opravdovým zážitkem. Děti asistovaly při předvádění světlometů, zadní kamery vozu, pokládání koberečků, vyzkoušely si sedadlo řidiče, místo spolujezdce, nahlédly do motoru auta, zkrátka prohlédly si každý detail. Automobil bude sloužit dětem například při cestách k lékaři, na různé soutěže, akce,  na návštěvy do jiných dětských domovů, domovů pro seniory, víkendové pobyty atd. Těšíme se na příjemné cestování v našem novém autě! 

V úterý 21. 10. 2014 se 5 dětí za doprovodu tety Romany zúčastnilo 8. ročníku plavecké schow pro děti z dětských domovů, handicapovaných i zdravých děti a dospělých a žáků praktických škol. Toto tradiční sportovní a společenské setkání se uskutečnilo v  Aguaparku Kohoutovice v Brně. Děti soutěžily v různých plaveckých disciplínách – volný způsob, štafeta, štafeta na lehátkách nebo luštění tajenky. Naše děti bojovaly s velkým nasazením, celkově se náš domov umístil na krásném 5. místě. Děti si přivezly spoustu zážitků, medaile, ceny a sladkosti. Velké poděkování patří všem pořadatelům a již nyní se těšíme na další ročník. 

Kontakty

Dětský domov, Jemnice
Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov 1
675 42 Budkov


IČ: 60418516
číslo účtu:  6681620287/0100
datová schránka: jbftrwx  


Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,
ředitelka dětského domova
Mobil:  +420 603 448 482
email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na pracoviště v Jemnici:

Ředitelna:       568 450 335
Kanceláře:       568 451 182
Vychovatelé:  568 451 181
Mobil:             +420 604 274 752


Kontakty na odloučené pracoviště v Budkově:

Ředitelna:       568 443 122
Kanceláře:      568 443 560
                      568 443 561
Vychovatelé: 568 443 560
                     568 443 561
email: domov@ddjemnice.cz 


Kontakty na zaměstnance