Jako každý rok, se náš dětský domov zúčastnil tradiční historické slavnosti Barchan. Traduje se, že patří mezi nejstarší v Čechách a na Moravě. Stalo se již tradicí, že o tomto víkendu přijíždí do Jemnice spousta hostů a návštěvníků. Celá slavnost je zahájena průvodem kostýmových postav, vyvěšením praporu. Všemu předcházejí velké a náročné přípravy a jsou to především děti, které se na tyto dny velice těší. Proto se i naše děti této slavnosti účastní, navštíví pouťové atrakce, prohlédnou si tradiční řemesla, která jsou v prostorách zámku k nahlédnutí, ale také se vydají na průvod kostýmových postav, který patří k nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším. Několik našich dětí se i do tohoto průvodu zapojí, převléknou se například za dvorní dámy. 

Nadační fond Jičín - město pohádky, Poštovní muzeum, Praha a Deník právo ve spolupráci s Českou poštou, s. p. vyhlásilo u příležitosti jubilejního 25. ročníku festivalu JMP výtvarnou soutěž na téma Nejznámější pohádky na poštovních známkách. Náš dětský domov se do této soutěže také přihlásil. Děti měly za úkol namalovat podle vlastní fantazie a přání svého pohádkového hrdinu či některou z pohádkových postav. Uzávěrka soutěže je 25. července 2015. Autoři nejzajímavějších návrhů budou pozváni k slavnostnímu vyhodnocení a převzetí cen v rámci programu festivalu JMP. Vítězné práce budou vystaveny v průběhu festivalu v prostorách jičínského zámku. Našim dětem, kterým se obrázky opravdu velice zdařily, držíme při vyhlášení výherců palce.  

Dne 29. 5. 2015 proběhl v našem zařízení program v rámci aktivit Minimálního preventivního programu. Program realizovali rektoři střediska STŘED. Celý program byl zaměřen na cílovou skupinu žáků z 2. -9. tříd základních škol, ale také pro starší studenty a učně. Cílem tohoto programu je řešení problémových vztahů a situací v kolektivu na základě úvodního zmapování a konzultace s vychovatelem. Napomáhání s řešením aktuální situace týkající se vztahů uvnitř kolektivu. Tento program posiluje zdravé vztahy mezi dětmi a umožňuje zahájení ozdravného procesu skupiny a harmonizace vztahů. Další setkání proběhne 9. 6. 2015 opět v našem dětském domově. 

Dne 9. 6. 2015 jelo několik našich dětí společně s tetou Andreou na vyhlášení krajského kola v hasičské soutěži do které se náš dětský domov zapojil. Děti, které postoupily do tohoto krajského kola získaly zajímavé ceny. Pro výherce byl připraven zajímavý a pestrý program. 

Dne 4. 6. 2015 se ve středisku Vesna o.p.p., ve spolupráci s Vesňankou proběhlo vyhlášení soutěže Brněnský hrnek, do které se náš dětský domov zapojil. 1. a 2. místo získal Michael ve III. kategorii a v kategorii IV. se na 1. místě umístil Jan společně s Kateřinou. Dětem byly předány ceny v podobě drobných dárků, sladkostí a hlavolamů. Po vyhlášení a předání cen následovalo vystoupení dětí, které zahrály na hudební nástroje a zazpívaly několik písniček. 

Dne 30. 5. 2015 k nám přijeli senioři společně se zaměstnanci z Domova pro seniory Proseč-Obořiště. Jako vždy se jednalo o velmi vřelé a přátelské setkání. Naši dědečkové a babičky, jak je nazývají naše děti u nás shlédli připravené představení, které si pro ně děti připravily. Po prohlídce našeho domova a malého občerstvení, jsme se všichni přesunuli na zahradu, kde se pan ředitel s našimi dětmi zahrál fotbal a senioři se potěšili s našimi nejmenšími dětmi. Jelikož nám přálo i počasí všem se den velmi líbil. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další setkání. 

Dne 3.6. 2015 se v našem dětském domově konal již 3. ročník přehazované. Přijelo několik dětských domovů, aby si společně užily sportovní odpoledne a zasoutěžily si. Celé odpoledne u nás vládla přátelská atmosféra. I když bylo velice horké počasí, děti se do sportovního zápolení pustily s plnou vervou. Nakonec si děti vysoutěžily tyto stupně vítězů.

1. místo - DD Hrotovice

2. místo - DD Jemnice

3. místo - DD Budkov

Kontakty

Dětský domov, Jemnice
Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov 1
675 42 Budkov


IČ: 60418516
číslo účtu:  6681620287/0100
datová schránka: jbftrwx  


Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,
ředitelka dětského domova
Mobil:  +420 603 448 482
email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na pracoviště v Jemnici:

Ředitelna:       568 450 335
Kanceláře:       568 451 182
Vychovatelé:  568 451 181
Mobil:             +420 604 274 752


Kontakty na odloučené pracoviště v Budkově:

Ředitelna:       568 443 122
Kanceláře:      568 443 560
                      568 443 561
Vychovatelé: 568 443 560
                     568 443 561
email: domov@ddjemnice.cz 


Kontakty na zaměstnance