V novém školním roce 2014/2015 nastopili do první třídy dva chlapci za doprovodu tety Ilony. Prvňáčci byli přivítáni panem starostou našeho města, panem ředitelem základní školy a třídní učitelkou paní Renatou Danicsovou. První školní den proběhl ve velmi příjemné atmosféře a chlapci se do školy každý den velmi těší.