Dne  9. 10. 2014 nás navštívil v našem dětském domově Vojtěch Trčka se svými třemi přáteli z Nizozemí. Ti si připravili pro děti program plný her a soutěží. V závěru příjemného setkání proběhlo poutavé povídání o životě v  Nizozemí. Hlavně starší děti pokládaly návštěvě otázky týkající se způsobu života v  Nizozemí. Bylo to velmi příjemné odpoledne.