Dne 27. 10. 2014 bylo pozváno 7 dětí společně s tetou Majkou na prohlídku hasičské zbrojnice v Brně. Tuto prohlídku získal náš dětský domov, jako zážitkovou cenu v plavecké soutěži v roce 2013. Pro děti byl připraven pestrý program. Mohly nahlédnout do různých míst. Prohlédly si několik hasičských aut, vyzkoušely si hasičskou výzbroj, pokládaly hasičům nejrůznější otázky, zúčastnily se předávání vyznamenání hasičům. Celý den se dětem velice líbil.