Děti jemnického dětského domova ve třech rodinných skupinách mají nové vybavení. Nábytek, nové nádobí i osušky a ručníky pro děti by příspěvková organizace limitovaná rozpočtem dětem mohla pořizovat pouze postupně. Provoz domova, náklady na jeho údržbu, zvelebování a další nutné výdaje představují každoročně nemalou finanční zátěž. Obrovskou pomocí jsou všichni, kteří i nepatrným darem pomohou zvelebit dětem náhradní domov. K donátorům domova se přidal i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který svým osobním příspěvkem pomohl jednorázově vybavit hned tři rodinné skupiny. Jeho dar byl využit tam, kde to bylo opravdu třeba. Děkujeme, pane hejtmane.  Děti a zaměstnanci Dětského domova Jemnice