Dne 22.listopadu strávila Kateřina z našeho dětského domova den v keramické dílně. Byla to odměna za výtvarnou soutěž ,,Můj životní cíl", které jsme se zúčasnili. Vyzkoušela si práci na hrnčířském kruhu, kde se jí podařil vyrobit krásný hrníček, z hlíny si pak vyrobila několik drobných dárečků. Celý den se Katce velice líbil.