Soutěž na téma ,,Dokážu pomoci druhým" pořádá pro dětské domovy v České republice Dům zahraniční spolupráce. Naše zařízení se zapojilo a vybralo si téma zpracované formou eseje a komiksu. Děti napsaly, vytvořily a namalovaly komiks s několka obrázky a krásnou esej na toto téma. Věříme, že práce našich dětí budou patřit k těm nejlepším.