Dne 13. 12. 2014 jsme navštívili Domov důchodců Budíškovice. Děti si pro seniory připravily vánočně laděné vystoupení složené z tance, básniček, písniček, koled a drobné dárečky, které po vystoupení seniorům předaly. Děti byly odměněni balíčkem dobrot. Doufáme, že jsme seniorům zpříjemnili adventní čas a pozvali jsme je na návštěvu do našeho dětského domova.