Obrovské poděkování patří paní Janě Uherkové a jejímu manželovi panu Uherkovi, kteří reagovali na prosbu paní ředitelky a sehnali od akciové společnosti IFE – CR, jejíž jednatelem je pan Robert Kubala a členem představenstva pan Ing. Štěpán Kalita respirátory třídy FFP2 pro děti a personál. Ceníme si toho, že i přes tak neútěšnou dobu, která kolem nás byla, dokázali respirátory sehnat a v rámci sponzorského daru do zařízení poslat. V balíku paní ředitelka kromě respirátorů našla i sladkosti pro děti, po kterých se mezi dětmi jen zaprášilo a bonboniéru MERSI pro personál na posílení nervové soustavy. Paní Uherková s naším dětským domovem spolupracuje již velmi dlouho a vždy je ochotna pomoci v jakýchkoliv záležitostech. Těžké časy odhalí opravdové přátelé, proto je fajn vědět, že na nečekané potíže nejsme sami, a máme kolem sebe lidi, kteří jsou ochotni kdykoliv na požádání podat pomocnou ruku. Jste skutečně úžasná žena paní Uherková a velmi si Vaší náklonosti k našemu dětskému domovu vážíme. Konáte dobro i když nejste andělem, ale pro nás anděl rozhodně jste, jelikož se objevíte vždy v tu správnou chvíli. Velmi Vám všem, kteří jste se na sehnání respirátorůvelmi děkujeme!!!             

 

 

Velké poděkování patří o.p.s. Dejme dětem šanci, jelikož díky pracovníkům, kteří bleskově reagovali na výzvu paní ředitelky o zoufalém nedostatku počítačů pro děti,  se ozvali, a pomoc nabídli. V těchto dnech se na našich pracovištích objevila ICT technika určena k distančnímu vzdělávání dětí. Velký obdiv patří celé organizaci, a my jsme velice rádi a vděční za vzájemnou spolupráci a pomoc v nouzi. Všichni si uvědomujeme, že sehnat požadované nebylo určitě lehkou záležitostí zvláště v tomto krizovém období, kdy se život ve firmách doslova zastavil. S občanským sdružením spolupracujeme již dlouhá léta a díky jejich projektům mohou děti po opuštění našich dětských domovů správně nastartovat svůj život. Výsledků, které s dětmi dosahujeme je i Vaší zásluhou!! Za všechny počítače, nabídnutou pomoc a dlouholetou spolupráci velmi děkujeme. Vaší pomoci si nesmírně vážíme!!

 

 V době pandemie našemu odloučenému pracovišti v Budkově vyšla vstříc místní základní škola, která nám zapůjčila počítače pro dálkové vzdělávání. Velké díky za pohotové a vstřícné jednání patří panu řediteli školy Mgr. Josefu Valovi, který nám provizorně zapůjčil 6 kusů počítačů, protože v dětském domově disponujeme pouze jedním počítačem na 32 dětí. Děti se tak mohly věnovat distanční výuce, plnit si úkoly zadávané jednotlivými pedagogy a psát různé online testy. Bez zapůjčení počítačů bychom v prvních dnech byly s distančním vzděláváním úplně ztracení. Za okamžitou pomoc velmi děkujeme!!

 

Velké díky patří paní Malotínové, která se v době pandemie přihlásila jako dobrovolnice na dopolední výuku na naše odloučené pracoviště do Budkova. Paní Malotínová svojí energií a nadšením pro svojí práci byla pro nás velkým přínosem. Paní Malotínová měla na starost hlavně děti začínajících ročníků a díky svému nasazení dokázala děti motivovat k tomu, že učení není jenom hloupá povinnost, ale dá se v tom najít i zábava. Do našeho zařízení dojížděla skoro každý den a my jsme ji za to neskutečně vděční. Ještě jednou velké díky za pomoc v době pandemie. Pokud byste chtěla změnit profesi, u nás máte vždy dveře otevřené!!

 

 Firmě Delikomat patří velké díky, neboť velice rychle a pohotově reagovala na výzvu o pomoc naší paní ředitelky, a díky nim naše děti dostaly novou ICT techniku v podobě 3 kusů notebooků na učení, kterou jsme v době karantény velice ocenili. Notebooky zůstaly na našem hlavním pracovišti v Jemnici a byly dány dětem k dispozici na každou rodinnou skupinu 1 kus. Děti se tak mohly více věnovat distanční výuce, plnit si úkoly zadávané jednotlivými pedagogy a psát různé online testy. Díky daru od firmy Delikomat, která patří k našim dlouholetým sponzorům a partnerům se nám práce velice zjednodušila. Těšíme se z této dlouholeté spolupráce a ještě jednou velice děkujeme za poskytnutí pomoci/daru!!

 

 Velké poděkování také patří firmě 81 klima, neboť velice rychle a pohotově reagovala na výzvu o pomoc naší paní ředitelky, a díky nim naše děti dostaly i na odloučené pracoviště do Budkova novou ICT techniku v podobě 6 kusů stolních počítačů na distanční vzdělávání. Za vlastní počítače jsme nesmírně vděční, jelikož nám PC v době nouzového stavu počítače zapůjčila Základní škola v Budkově, které jsme s otevřením škol museli samozřejmě vrátit. Zvláště velmi děkujeme jednatelce společnosti paní Mgr. Radce Mrajcové, která se do celé záležitosti vložila, počítače sehnala a paní Špičákové, která nám kompletní počítače do Budkova dovezla. Jsme velice vděčný za tento dar, který nám obrovsky pomohl. Oběma dámám patří naše velké poděkování za pomoc v této krizové době. Srdečně děkujeme!!

 

 V době vypuknutí pandemie, náš Krajský úřad Vysočina nás průběžně informoval o měnících se nařízeních a opatřeních, díky kterému naše obě pracoviště mohla fungovat dále. Obrovské díky patří za dodání velkého množství litrů dezinfekce, ale i ostatních ochranných pomůcek (roušek, respirátorů, ochranných štítů, ochranných obleků, jednorázových rukavic, ochranných návleků na vlasy i obuv….). Velmi za pomoc děkujeme, jelikož si všichni uvědomujeme, že i přes tak neútěšnou dobu, která kolem nás byla, a všude jsme jenom poslouchali „jak je všeho málo“ k nám ochranné pomůcky průběžně pracovníci kraje zaváželi. Krajskému úřadu patří velké díky a zároveň i obdiv, že zvládli koordinovat pomoc nejen do našich školských zařízení, ale i do nemocnic, domovů pro seniory a jiných organizací, kterých je v Kraji Vysočina nespočetně. Díky krajskému úřadu a odboru školství máme dnes v jednaní ještě další pomoc v podobě zakoupení ICT techniky (notebooky) pro distanční výuku v případě obávané druhé koronavirové vlny. Ještě jednou veliké díky!!

 

Kontakty

Dětský domov, Jemnice
Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov 1
675 42 Budkov


IČ: 60418516
číslo účtu:  6681620287/0100
datová schránka: jbftrwx  


Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,
ředitelka dětského domova
Mobil:  +420 603 448 482
email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na pracoviště v Jemnici:

Ředitelna:       568 450 335
Kanceláře:       568 451 182
Vychovatelé:  568 451 181
Mobil:             +420 604 274 752


Kontakty na odloučené pracoviště v Budkově:

Ředitelna:       568 443 122
Kanceláře:      568 443 560
                      568 443 561
Vychovatelé: 568 443 560
                     568 443 561
email: domov@ddjemnice.cz 


Kontakty na zaměstnance