Dne 23. 7. 2020 k nám do dětského domova na hlavní pracoviště v Jemnici zavítal náměstek Kraje Vysočina pan Ing. Martin Kukla s paní Ing. Jitkou Svatošovou. Byla to velmi příjemná a podnětná návštěva. Pan Kukla zprvu poděkoval, jak jsme vše zvládli v období koronavirové krize a pak jsme již vzájemně  hovořili o potřebných věcech na obou pracovištích. Oba hosté si prošli celou budovu, kde se pan náměstek zajímal nejen o problémy s kterými se potýkáme, ale o běžné starosti i radosti na rodinných skupinách. S panem Ing. Kuklou jsem se neviděla poprvé, již jsme měli možnost se potkat vícekrát. Pokaždé se jednalo o krásné setkání se zájmem o naši práci a potřeby v dětském domově. Proto mi dovolte, abych Vám z celého srdce poděkovala za Váš osobní zájem o náš dětský domov a naši práci. Jste skutečně člověk na pravém místě, jelikož svou práci děláte poctivě a naplno, vždy s úsměvem na tváři a obdivuhodnou skromností a pokorou vůči veřejnosti. Jste úžasný člověk a nesmírně si Vašeho osobního přístupu, angažovanosti i pomoci vůči našemu (a vím, že nejen našemu) zařízení vážíme!!! Děkuji Vám za všechny děti i zaměstnance v Dětském domově v Jemnici a odloučeného pracoviště v Budkově. Jiřina Kühnelová, ředitelka

 

Velmi děkujeme panu Ing. Janu Mandičákovi a jeho paní Ing. Kateřině Mandičákové, kteří náš dětský domov podporují již dlouhá léta. Jejich dlouholeté přízně a pomoci si nesmírně vážíme, zvláště že i v této době koronavirové krize, kdy se celá republika zastavila, nám podali pomocnou ruku a na jaře sponzorovali dlažbu v zadní části zahrady na hlavním pracovišti v Jemnici. Dlažba už položená a dělá nám všem radost. Velmi za pomoc a dlouholeté přátelství děkujeme!!!

 

Velké díky patří paní Malotínové, která se v době pandemie přihlásila jako dobrovolnice na dopolední výuku na naše odloučené pracoviště do Budkova. Paní Malotínová svojí energií a nadšením pro svojí práci byla pro nás velkým přínosem. Paní Malotínová měla na starost hlavně děti začínajících ročníků a díky svému nasazení dokázala děti motivovat k tomu, že učení není jenom hloupá povinnost, ale dá se v tom najít i zábava. Do našeho zařízení dojížděla skoro každý den a my jsme ji za to neskutečně vděční. Ještě jednou velké díky za pomoc v době pandemie. Pokud byste chtěla změnit profesi, u nás máte vždy dveře otevřené!!

 

Obrovské poděkování patří paní Janě Uherkové a jejímu manželovi panu Uherkovi, kteří reagovali na prosbu paní ředitelky a sehnali od akciové společnosti IFE – CR, jejíž jednatelem je pan Robert Kubala a členem představenstva pan Ing. Štěpán Kalita respirátory třídy FFP2 pro děti a personál. Ceníme si toho, že i přes tak neútěšnou dobu, která kolem nás byla, dokázali respirátory sehnat a v rámci sponzorského daru do zařízení poslat. V balíku paní ředitelka kromě respirátorů našla i sladkosti pro děti, po kterých se mezi dětmi jen zaprášilo a bonboniéru MERSI pro personál na posílení nervové soustavy. Paní Uherková s naším dětským domovem spolupracuje již velmi dlouho a vždy je ochotna pomoci v jakýchkoliv záležitostech. Těžké časy odhalí opravdové přátelé, proto je fajn vědět, že na nečekané potíže nejsme sami, a máme kolem sebe lidi, kteří jsou ochotni kdykoliv na požádání podat pomocnou ruku. Jste skutečně úžasná žena paní Uherková a velmi si Vaší náklonosti k našemu dětskému domovu vážíme. Konáte dobro i když nejste andělem, ale pro nás anděl rozhodně jste, jelikož se objevíte vždy v tu správnou chvíli. Velmi Vám všem, kteří jste se na sehnání respirátorůvelmi podíleli, z celého srdce velmi děkujeme!!!             

 

 

 Velké poděkování také patří firmě 81 klima, neboť velice rychle a pohotově reagovala na výzvu o pomoc naší paní ředitelky, a díky nim naše děti dostaly i na odloučené pracoviště do Budkova novou ICT techniku v podobě 6 kusů stolních počítačů na distanční vzdělávání. Za vlastní počítače jsme nesmírně vděční, jelikož nám PC v době nouzového stavu počítače zapůjčila Základní škola v Budkově, které jsme s otevřením škol museli samozřejmě vrátit. Zvláště velmi děkujeme jednatelce společnosti paní Mgr. Radce Mrajcové, která se do celé záležitosti vložila, počítače sehnala a paní Špičákové, která nám kompletní počítače do Budkova dovezla. Jsme velice vděčný za tento dar, který nám obrovsky pomohl. Oběma dámám patří naše velké poděkování za pomoc v této krizové době. Srdečně děkujeme!!

 

Velké poděkování patří o.p.s. Dejme dětem šanci, jelikož díky pracovníkům, kteří bleskově reagovali na výzvu paní ředitelky o zoufalém nedostatku počítačů pro děti,  se ozvali, a pomoc nabídli. V těchto dnech se na našich pracovištích objevila ICT technika určena k distančnímu vzdělávání dětí. Velký obdiv patří celé organizaci, a my jsme velice rádi a vděční za vzájemnou spolupráci a pomoc v nouzi. Všichni si uvědomujeme, že sehnat požadované nebylo určitě lehkou záležitostí zvláště v tomto krizovém období, kdy se život ve firmách doslova zastavil. S občanským sdružením spolupracujeme již dlouhá léta a díky jejich projektům mohou děti po opuštění našich dětských domovů správně nastartovat svůj život. Výsledků, které s dětmi dosahujeme je i Vaší zásluhou!! Za všechny počítače, nabídnutou pomoc a dlouholetou spolupráci velmi děkujeme. Vaší pomoci si nesmírně vážíme!!

 

 V době pandemie našemu odloučenému pracovišti v Budkově vyšla vstříc místní základní škola, která nám zapůjčila počítače pro dálkové vzdělávání. Velké díky za pohotové a vstřícné jednání patří panu řediteli školy Mgr. Josefu Valovi, který nám provizorně zapůjčil 6 kusů počítačů, protože v dětském domově disponujeme pouze jedním počítačem na 32 dětí. Děti se tak mohly věnovat distanční výuce, plnit si úkoly zadávané jednotlivými pedagogy a psát různé online testy. Bez zapůjčení počítačů bychom v prvních dnech byly s distančním vzděláváním úplně ztracení. Za okamžitou pomoc velmi děkujeme!!

 

Kontakty

Dětský domov, Jemnice
Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov 1
675 42 Budkov


IČ: 60418516
číslo účtu:  6681620287/0100
datová schránka: jbftrwx  


Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,
ředitelka dětského domova
Mobil:  +420 603 448 482
email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na pracoviště v Jemnici:

Ředitelna:       568 450 335
Kanceláře:       568 451 182
Vychovatelé:  568 451 181
Mobil:             +420 604 274 752


Kontakty na odloučené pracoviště v Budkově:

Ředitelna:       568 443 122
Kanceláře:      568 443 560
                      568 443 561
Vychovatelé: 568 443 560
                     568 443 561
email: domov@ddjemnice.cz 


Kontakty na zaměstnance